ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ κ ΚΟΠΗΣ ΠΑΣΤΕΛΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ κ ΚΟΠΗΣ ΙΝΔΟΚΑΡΥΔΟΥ

Τεχν. Χαρακτηριστικα

Τεχν. Χαρακτηριστικα

 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ ΣΕ ΚΛΩΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥΚΟΥ

ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΙΧΑΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ:    35 αμύγδαλα / λεπτό.

Για περισσότερες πληροφορίες:

             

Τηλ.:  + 357 22 43 55 62 / + 357 99 66 38 85 / + 357 99 69 32 61